×
1 Изберете EITC/EITCA сертификати
2 Учете и полагайте онлайн изпити
3 Сертифицирайте своите ИТ умения

Потвърдете вашите ИТ умения и компетенции съгласно Европейската рамка за ИТ сертифициране от всяка точка на света изцяло онлайн.

Академия EITCA

Стандарт за удостоверяване на цифрови умения от Европейския институт за ИТ сертифициране, целящ да подпомогне развитието на цифровото общество

ЗАБРАВЕНИ ДЕТАЙЛИ?

СЪЗДАЙ ПРОФИЛ

A модерен, иновативен и ефективен публичната администрация е от съществено значение за по-нататъшния растеж на ЕС. Дали ще бъде такова, зависи и от вас и от вас Компетенции за електронно управление.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ 80% СУБСИДИЯТА EITCA ACADEMY DSJC ДО 29/5/2023 – ВАШАТА СУБСИДИЯ Е СЕГА ПРИЛОЖЕНА – МОЖЕТЕ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ

Субсидията освобождава 80% такси за програмите за сертифициране на EITCA Academy при записване до 29/5/2023. Вашата субсидия вече е активирана. Можете да изпратите кода на субсидията на вашия имейл, за да го използвате по-късно или на друго устройство.

EITCA/EG АКАДЕМИЯ ЗА Е-ПРАВИТЕЛСТВОТО

Европейска академия за сертифициране на информационни технологии

Рамка за електронни компетенции за оперативно съвместно управление на електронната администрация.

EITCA/EG Academy е програма за сертифициране, насочена към публичната администрация, целяща да преодолее пропастта в разпространението на ИТ умения на всички нива на публични услуги/управление в ЕС.

EITCA/EG Academy се фокусира върху ИТ домейните, които са най-важни за работата на публичната администрация. Това са главно офис и софтуер за управление, основи на мрежите, формални и практически аспекти на информационната сигурност и европейските програми за електронно управление.

 

В изпълнение на стандарт на ЕС за сертифициране на компетенции за ИТ на публичната администрация недостатъците на процесите, базирани на ИТ в публичните области на държавите-членки, се считат за намалени в полза на гражданите на ЕС, повишавайки достъпността и ефективността на обществените услуги.

Само съвременната, иновативна и ефективна публична администрация е в състояние да разгърне потенциала за по-нататъшен растеж на ЕС и тези качества се обуславят от ИТ компетенциите.

Как работив 3 прости стъпки

(след като изберете своя EITCA Academy или избрана гама от сертификати EITC от пълния каталог на EITCA/EITC)

Учете и практикувайте

Следвайте онлайн референтни видео материали за подготовка за изпити. Няма фиксирани часове, учите по график. Без времеви ограничения. Експертни онлайн консултации.

Получете сертификат EITCA

След подготовката си полагате изцяло онлайн изпити по EITC. След преминаване на всички получавате сертификат EITCA Academy.

Стартирайте кариерата си

Издаденият от ЕС сертификат EITCA Academy с подробни добавки е официално удостоверение за вашите компетенции.

Учете и практикувайте онлайн

Следвайте онлайн материали с отворен достъп, подготвящи се за изпитите. Няма учебни часове, учиш, когато можеш.

 • Академия EITCA групира програми на EITC
 • Всяка програма на EITC е голяма за 15 часа
 • Всяка програма на EITC определя обхвата на съответния онлайн изпит
 • Използвате платформа за електронно обучение EITCA Academy с 24/7 достъп до отворени материали и дидактика
 • Вие също така получавате достъп до необходимия софтуер

Получете сертификат EITCA

След подготовката си полагате изцяло онлайн изпити по EITC. След преминаване на всички получавате сертификат EITCA Academy.

 • Получавате личния си сертификат EITCA/EG за компютърна графика
 • Подробно допълнение към EITCA/EG диплома
 • Допълнително 7 съответни сертификата за EITC
 • Всички документи, издадени и потвърдени в Брюксел, изпратени до вас в международен план
 • Всички документи също се издават в постоянен електронен вид с електронна проверка

Стартирайте кариерата си

Сертификатът EITCA Academy с добавка и всички заместващи сертификати EITC добре свидетелстват за вашите умения.

 • Включете го и представете в CV-то си
 • Представете го на вашия изпълнител или работодател
 • Докажете професионалния си напредък
 • Покажете своята активност в международното образование и саморазвитие
 • Намерете желаната работа, получете повишение или намерете нови договори
 • Присъединете се към общността на EITCI

EITCA/EG АКАДЕМИЯ ЗА Е-ПРАВИТЕЛСТВОТО
Рамка за ИТ умения в публичната администрация на ЕС

 • Интерактивна дистанционна лекция, упражнения и лаборатории за информационна сигурност изцяло с предоставен необходим безплатен пробен софтуер
 • Обширна програма, включваща 7 курса по EITC (105 часа) с достъп до софтуер и консултации с дидактически персонал, които ще бъдат завършени за един месец
 • Процедури за проверка и сертифициране, изцяло отдалечени чрез интернет, със сертификати за електронно управление на ЕС EITCA, издадени в Брюксел на хартия и електронна форма
 • Приспособимо ниво на трудност, подходящо за напреднали и начинаещи потребители на цифрови технологии с почти никакви предишни умения в областта на ИТ

Качеството на публичната администрация е един от ключовите фактори за цялостната конкурентоспособност на Европейския съюз. Публичната администрация отразява институционалните основи на това как се управляват държавите-членки, докато качеството на управление и публичната администрация в частност определят изпълнението на всички публични политики и услуги. Публичната администрация се справя с нуждите на обществото и рамкира неговото функциониране чрез организационни структури, процеси, роли, политики и програми, оформяйки икономическия просперитет, социалното сближаване и устойчивия растеж. Той определя качеството и достъпността на обществените услуги и формите за създаване на обществена стойност. Следователно модерната, иновативна и ефективна публична администрация е от съществено значение за поддържане на възстановяването при кризи и за отключване на потенциала за по-нататъшен растеж на Европейския съюз.

Очевидно е, че качеството, ефективността и иновациите в процесите и институциите на публичната администрация са обусловени от квалификацията на служителите в публичния сектор, отговорни за съответните области на публичните услуги и управление. Заедно с ускорената дигитализация на всички видове професионални дейности, изключителна роля се свързва с квалификацията по информационни технологии. Ролята на ИТ в растежа на частния сектор не може да бъде подценявана и подобно широкомащабно приемане на все по-интелигентни ИТ процеси се извършва в публичния сектор, който не може да изостава от икономическата среда, която самият той обуславя. Това е добре изразено в заключенията от проучването на Европейската комисия „Качество на публичната администрация“ от ноември 2016 г., като се признава, че реалната промяна към електронното управление зависи от ИТ уменията и компетентностите, качеството на персонала на всички нива на структурите на публичната администрация.

Европейската академия за сертифициране на информационни технологии за публична администрация е специализирана програма, насочена към преодоляване на пропастта в разпространението на ИТ умения на всички нива на публичните услуги и управление. Стандартът EITCA/EG е проектиран да осигури обща рамка на ЕС за качество в развитието и поддържането на подходяща и актуална квалификация на служителите в публичната администрация. Поради този общ стандарт за сертифициране и атестиране на ИТ компетенции, недостатъците на процесите, базирани на ИТ в публичните сектори на държавите-членки, се считат за намалени в полза на гражданите на ЕС, като подкрепят повишаване на достъпността, ефективността и качеството на обществените услуги. Програмата EITCA/EG за публична администрация се поддържа от Европейския институт за сертифициране на информационни технологии и изпълнява Програмата за цифрови технологии за Европа, представляваща един от седемте стълба на стратегията „Европа 2020“.

eitca-например-1024x721Европейската академия за сертифициране на информационни технологии за публична администрация е специализирана програма, насочена към преодоляване на пропастта в разпространението на ИТ умения на всички нива на публичните услуги и управление в ЕС. Стандартът за сертифициране на информационните технологии за електронно управление на EITCA/EG е предназначен да осигури обща рамка на ЕС за качество в развитието и поддържането на подходящи и актуални квалификации на служителите в публичната администрация. Поради този общ стандарт за сертифициране и атестиране на ИТ компетенции, недостатъците на процесите, базирани на ИТ в публичните сектори на държавите-членки, се считат за намалени в полза на гражданите на ЕС, като подкрепят повишаване на достъпността, ефективността и качеството на обществените услуги. Програмата EITCA/EG за публична администрация се поддържа от Европейския институт за сертифициране на информационни технологии и изпълнява Програмата за цифрови технологии за Европа, представляваща един от седемте стълба на стратегията „Европа 2020“.

Качеството на публичната администрация е един от ключовите фактори за цялостната конкурентоспособност на Европейския съюз. Публичната администрация отразява институционалните основи на управлението на държавите-членки, докато качеството на управление и публичната администрация, в частност, определят изпълнението на всички публични политики и услуги. Публичната администрация се справя с нуждите на обществото и рамкира неговото функциониране чрез организационни структури, процеси, роли, политики и програми, оформяйки икономическия просперитет, социалното сближаване и устойчивия растеж. Той определя качеството и достъпността на обществените услуги и формите за създаване на обществена стойност. Следователно модерната, иновативна и ефективна публична администрация е от съществено значение за поддържане на възстановяването при кризи и за отключване на потенциал за по-нататъшен растеж на ЕС. Очевидно е, че качеството, ефективността и иновациите в рамките на процесите и институциите в публичната администрация се обуславят от квалификацията на служителите в публичния сектор, отговорни за съответните области на публичните услуги и управлението. Наред с ускорената дигитализация на всички видове професионални дейности, изключителна роля е свързана с квалификациите за информационни технологии. Ролята на ИТ за растежа на частния сектор не може да се подценява и в публичния сектор се осъществява подобно широкомащабно възприемане на все по-интелигентни ИТ процеси, които не могат да изостават от икономическата среда, която самият той поставя. Това е добре изразено в заключенията на проучването на Европейската комисия „Качество на публичната администрация“ от ноември 2016 г., като се признава, че реалното изместване към електронното управление зависи от ИТ уменията и компетенциите на персонала на всички нива на структурите на публичната администрация. Придобиването на сертификат EITCA/EG Academy е свързано с придобиване на знания и полагане на финалните изпити в рамките на 7-те единични курса на EITC, съставляващи Академията (също се предлагат отделно като единични EITC сертификати). Повече подробности можете да намерите на Страници с често задавани въпроси.

Програмата на Академията за електронно управление на EITCA/EG включва 7 единични курса по EITC (Европейски курсове за сертифициране на информационни технологии) с общо 105 часа дидактическо съдържание (15 часа за всеки курс на EITC).
Списъкът на курсовете за сертифициране на EITC, включени в пълната програма на EITCA/EG eGovernment Academy, в съответствие със спецификациите на Европейския институт за сертифициране на информационни технологии EITCI, е представен по-долу. Можете да кликнете върху съответния курс за сертифициране на EITC, за да се покаже подробната програма.

Индивидуалните курсове на EITC могат също да бъдат закупени отделно, без да е необходимо да се закупува цялостна академия, но в този случай не се прилага подкрепа от ЕС.

EITCA/EG eGovernment Academy е програма за усъвършенстване на обучение и сертифициране с обширно дидактическо съдържание, еквивалентно на международно следдипломно обучение, съчетано с най-съвременното обучение по актуални стандарти за програми за електронна администрация и стандарти за оперативна съвместимост в ЕС. Съдържанието на програмата за сертифициране на EITCA Academy е определено и стандартизирано от Европейския институт за сертифициране на информационните технологии EITCI в Брюксел. Тази програма се актуализира последователно поради напредъка на ИТ в съответствие с насоките на EITCI Institute и подлежи на периодична акредитация.

Персонализираните сертификати, които участникът получава след завършване на EITCA/EG Academy, се състоят от сертификат EITCA/EG eGovernment Academy и 7 специфични сертификата EITC/EG. Образците на всички тези сертификати са представени по-долу:

eitca-например-1024x721EITC-BI-MSO13-AAH08101234-доп EITC-BI-OO-AAH08101234-доп EITC-CN-CNF-AAH08101234-доп EITC-EG-IEEGP-AAH08101234-доп EITC-Е-Fais-AAH08101234-доп EITC-Е-IMCM-AAH08101234-доп EITC-Е-ПАЙС-AAH08101234-доп

И сертификатите EITCA, и EITC съдържат името на участника, името на програмата за сертифициране, датата на издаване и уникалния идентификационен сертификат. Сертификатите на EITC допълнително представят подробно описание на съдържанието на програмата, заедно с резултатите от резултатите от изпит и автоматичното онлайн потвърждаване на сертификата въз основа на QR код. Системата за сканиране на QR кодове позволява лесно машинно разпознаване и автоматизация на валидирането на сертификати, но ръчното потвърждаване на автентичността и подробностите за сертифицирането е възможно и чрез предоставяне на сертификатния идентификатор и фамилното име на притежателя в услугата за валидиране на EITCI. В услугата за валидиране на EITCI се съхраняват всички лични сертификати и в случай на загуба на физическото сертифициране оттам могат да се поръчат допълнителни издания. Също така има възможност за изтегляне на лични сертификати във формат PDF. Сертификатът EITCA се придружава допълнително от допълнението за сертифициране, описващо пълното програмно съдържание на Академията EITCA (представяйки всички тези данни в обща форма, заедно с количествените процентни резултати). Всички сертификати са акредитирани от издаващия Европейски институт за сертифициране на информационните технологии EITCI.

Както учебният процес, така и процедурите за изпит в рамките на EITCA Academy се извършват дистанционно в рамките на платформата за електронно обучение. Дидактическият процес, осъществен чрез Интернет с използване на всяко клиентско устройство, е напълно гъвкав по отношение на времето и мястото, като елиминира изискването за физическо присъствие на участниците и премахва бариерите за достъпност (като географски или часови бариери).

След като се регистрират за избрана програма на EITCA/EITC, участниците получават достъп до персонализирана среда за електронно обучение, включваща асинхронна методология на обучение, без никакви изисквания за време.

EITC/EITCA Дидактика за електронно обучение подчертава:

 • Дидактическият процес може да започне всеки момент (набирането е отворено през цялата година) и може да се извърши по всяко време (напр. Вечер или през почивните дни) и от всяко място, с използването на всяко клиентско устройство с достъп до Интернет.
 • Актуалните и функционални дидактически ресурси са постоянно достъпни за участника 24/7 в рамките на платформата за електронно обучение.
 • Широкият обхват на дидактическото съдържание позволява да се адаптира учебния процес към нуждите както на начинаещи, така и на напреднали участници.
 • Цялото дидактическо съдържание е достъпно като електронни ресурси в платформата за електронно обучение (електронни лекции, електронни упражнения и електронни лаборатории).
 • Всяка програма на EITC може да бъде завършена дори само за 2 дни, докато програмата EITCA Academy може да бъде завършена за период, съответстващ на броя на програмите на EITC, които съдържа, например в случай на EITCA/CG Academy, това ще бъде 18 дни (обикновен стандартен период на завършването е един месец).
 • Въпреки това няма времеви изисквания за завършване на програмите на EITC/EITCA и времето за завършване изцяло зависи от предпочитанията на участника спрямо интензивността на обучението.

Интерактивният дидактически процес EITC/EITCA на платформата за електронно обучение включва неограничен брой експертни консултации. Онлайн консултациите могат да бъдат инициирани по всяко време от участника, който се нуждае от помощ.

В зависимост от нуждите на участника консултацията може да бъде ограничена до отговор на конкретни въпроси или решаване на проблеми, свързани с дидактическата програма. Може да се разшири и до уроци и съвети, до индивидуален дидактически подход, основан на напредъка на участника. Консултациите се основават на системата за комуникация на платформата за електронно обучение, както и на индивидуален контакт по електронната поща и при необходимост чат в реално време с експерти.

Платформата за електронно обучение обработва статистически данни за всички учебни дейности на участника по време на изпълнението на дидактическата програма и по този начин дава възможност на консултантските експерти да индивидуализират своя подход при правилното подпомагане на обучителните потребности на участника. Подробните отчети за дейностите се подготвят автоматично от платформата и се представят на консултантските експерти, за да могат да знаят кои части от програмата са били най-проблемни и изискват фокус. Моделът на индивидуално преподаване и коучинг в зависимост от нуждите от обучение на участниците се основава на подобни подходи във водещите университети и се характеризира с повишаване на ефективността на обучението, допълнително мотивиращо участниците към по-големи усилия в обучението, когато решат да започнат консултантска помощ.

cs

Онлайн дидактиката винаги се програмира в курсове по EITC, които завършват с напълно отдалечен изпит по EITC, провеждан чрез Интернет, без да е необходимо физическо присъствие в изпитния център. Изпитът има форма на затворен тест, включващ 15 произволни тестови въпроса с многократен избор на даденото съдържание на курса на EITC. Този дистанционен тест се поема от участника в платформата за електронно обучение (където участникът се представя с интерактивен тест, който реализира произволен избор на тестови въпроси, възможност за връщане към отговори или без отговор и ограничение във времето, което е 45 минути). Резултатът за преминаване на изпит по EITC е 60% положителни отговори, но неуспехът в постигането на този лимит дава възможност на участника да се явява отново на изпита без допълнителни такси (има 2 безплатни опита за повторно въвеждане, след което по-нататъшното изпитване изисква допълнителна такса за плащане в размер на 20 евро) , Участникът може да вземе отново издържан тест, за да подобри резултата за по-добро представяне на сертификата.

Извършването на всички изпити по EITC, които представляват сертифициране по EITCA, води до издаване на участника на съответното сертифициране на EITCA Academy, заедно с всички включени сертификати EITC. Няма допълнителни изпити по EITCA Academy (изпитите се назначават само на курсове по EITC, като всеки от тях дава резултати с издаване на сертификат EITC, докато сертификатът за EITCA Academy се издава само след преминаване на съответна група изпити за EITC). Резултатите, представени при сертифицирането на EITCA Academy, са оценките на всички EITC сертификати, съдържащи определена EITCA Academy. Всички процедури се изпълняват изцяло дистанционно в Брюксел и сертификатът се изпраща на участника, докато цифровото сертифициране се съхранява постоянно в услугата за валидиране на EITCI.

Процесът на сертифициране заедно с всички изпити се провежда изцяло дистанционно онлайн в модерна платформа за електронно обучение в асинхронен режим. Благодарение на гъвкаво организирания дидактически процес на електронно обучение, заедно с всички изпити, извършвани дистанционно и асинхронно по Интернет (позволяваща най-голяма гъвкавост във времето, когато участникът сам организира своята учебна дейност, за негово удобство), физическото присъствие на участника не е необходимо , следователно много бариери са премахнати.

Сертификатите на EITCA Academy и EITC са съвместими с Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (накратко ECTS). Ако учите в европейския университет (не непременно в ЕС, но в страната, участваща в стандарта ECTS), можете да осчетоводите завършването на курсове по EITCA Academy или EITC за текущата си програма за следдипломна или следдипломна квалификация в рамките на национална система за висше образование. Това е възможно, тъй като сертификатите EITCA Academy и EITC са съвместими със стандарт ECTS и са присвоили ECTS резултати според стандартната спецификация. Независимо от това, все още е решението от страна на университетската администрация да приеме или откаже отчитането на завършването на определен курс за сертифициране по EITC във вашата програма за академични изследвания (такова запитване трябва да бъде направено в офиса на декана заедно с отблъскващите сертификати EITC/EITCA и добавките им). Сертификатите на EITC и EITCA са снабдени с подробни програмни добавки, които ще позволят правилното отчитане на съдържателната еквивалентност със съответния университетски курс или съответната сума от квалификации и компетенции дори от университетите в страните, които не участват в системата ECTS ,

Академиите на EITCA се състоят от групи от индивидуални програми за сертифициране на EITC, като всяка от тях е определена с определения брой кредити по ECTS, предоставени след получаване на сертификата. Скалата за оценка на базирани на EITC/EITCA също е напълно съвместима със степенуващата скала ECTS, като по този начин подпомага приемането на външни резултати от обучението. Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) служи като основан на ЕС стандарт за сравняване на постиженията на академичните изследвания и резултатите на студентите с висше образование в Европейския съюз и други европейски страни, които искат да участват в стандарта ECTS. За успешно завършени курсове се присъждат съответния брой кредити по ECTS. ECTS кредитите служат като ориентир за сравняване на сложността на курсовете в различни висши учебни заведения и чрез споразумения между тези институции за признаване на курсовете, завършени в различни институции въз основа на ECTS кредити, подпомагат международния обмен на студенти от ЕС и обучение в чужбина. Трябва да се отбележи, че много страни имат сходни стандарти, които лесно могат да отчитат и ECTS кредити. Спечелването на ECTS кредити в програмата EITC/EITCA със сигурност ще добави положително към вашето академично поведение във всеки университет.

При субсидия от EITCI EITCA/EG eGovernment Academy, удостоверяваща професионални ИТ компетенции, свързани с публичната администрация, е достъпна в международен план в рамките на 80% Субсидирана такса от EITCI за служители в публичния сектор в държавите-членки на ЕС.

Служителите на публичните служби на ЕС, националните и регионалните правителствени агенции се насърчават да развиват и официално потвърждават професионалните ИТ компетенции, свързани с компетентностите на администрацията онлайн в Брюксел.

Ако вие или вашата организация се интересувате от програмата, субсидията на EITCI ще даде възможност 80% намаляване на таксата на Европейската академия за ИТ сертифициране, насърчаване на разпространението на стандарта.

eu

Всички по-долу програми за сертифициране на EITC са включени в Академията за електронно управление на EITCA/EG

Имайте предвид, че можете да закупите всеки EITC сертификат поотделно, но в EITCA/EG Academy получавате достъп до всичко по-горе

Участие в EITCA/EG eGovernment Academy с 80% EITCI Коалиционната субсидия за цифрови умения и работни места намалява таксата ви само до € 220 вместо 1100 € редовна такса.

Европейските насоки

Напълно онлайн изпълнение на насоките на Европейския институт за сертифициране на информационни технологии в атестацията на ИТ компетенциите на електронното управление

Електронно обучение със самостоятелно темпо

Можете да завършите цялата EITCA/EG Академия толкова бързо, колкото за един месец

Признат стандарт

Над 100 000 EITC/EITCA сертификати, издадени по целия свят с международни институции, признаващи стандарта

Достъп до софтуера

За да се научите и да се подготвите добре за отдалечените изпити по EITC, можете да използвате пробен достъп на доставчика до всички съответни ИТ софтуер

ИЗСЛЕДВАНЕ НА Е-ПРАВИТЕЛСТВОТО В БРУСЕЛИ, НАПЪЛНО ЛЕТИШНО И ПОЛУЧАВАЙТЕ БЕЗПЛАТНО СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЕС

Вие отговаряте на условията за 80% EITCI субсидия, но ограничена по време и брой места за EITCA/EG Academy

ТОП ПРИЧИНИ ЗА УЧАСТИЕ В АКАДЕМИЯТА EITCA/EG

По-долу можете да намерите обобщение на предимствата на участието в EITCA/EG Academy, които можете да обмислите.

ПРИЗНАВА ИТ СЕРТИФИКАЦИЯ

Европейското ИТ сертифициране, издадено в Брюксел, е стандарт за удостоверяване на компетенции, разработен и разпространен от 2008 г.

ДО ДАТА КУРИКУЛ

Учебната програма с нива на напредък, вариращи от начинаещи до професионалисти, които могат да бъдат завършени дори за 1 месец

Гъвкаво дистанционно обучение

Напълно онлайн процедура за сертифициране с онлайн консултации и отдалечени прегледи - изучете се от всяко място по всяко време

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА КОМПЛЕКСНИТЕ УМЕНИЯ

Вашият сертификат EITCA Academy с добавката и всички съответни сертификати EITC, издадени в Брюксел, за да потвърдите вашите умения

ПРАКТИКА С СОФТУЕР

Предаване в рамките на съответния софтуер с пробен достъп като част от подготовката на практически елементи от процедурата за сертифициране

80% СУБСИДИЯ НА EITCI

Отнася се за всички участници, независимо от националността, пребиваването и статута, като намалява таксите за EITCA Academy с 80% да се € 220

ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧАСТИЕ, ДНЕС

Дистанционният изпит и онлайн сертифицирането ви дават свобода за достъп до Европейската рамка за ИТ сертифициране навсякъде и по всяко време срещу малка част от разходите, свързани със стационарните програми за атестиране на умения. Онлайн сертифицирането на цифрови компетенции е не само предимство по отношение на достъпността, но е и част от развитието на глобалното информационно общество. Това е бъдещето на атестирането на цифрови умения.

Институт EITCI
Академията EITCA представлява поредица от тематично свързани програми за сертифициране на EITC, които могат да бъдат завършени отделно, отговаряйки сами на стандартите за атестация на професионални ИТ умения на индустриално ниво. Сертификатите EITCA и EITC представляват важно потвърждение за съответните ИТ експертизи и умения на притежателя, като дават възможност на хората по целия свят, като удостоверяват техните компетенции и подкрепят кариерата им. Европейският стандарт за ИТ сертифициране, разработен от EITCI Institute от 2008 г. насам, има за цел да подпомогне дигиталната грамотност, да разпространи професионални ИТ компетенции в ученето през целия живот и да противодейства на цифровото изключване чрез подкрепа на хора, живеещи с увреждания, както и на хора с нисък социално-икономически статус и преди младежи от висше училище. Това е в съответствие с насоките на политиката на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, както е посочено в нейния стълб за насърчаване на цифрова грамотност, умения и приобщаване.

Сравнение на EITCA/EG Академията за електронно управление и единични сертификати на EITC

 • Единен сертификат EITC
 •  110.00
 • Един избран сертификат EITC
 • 15 часа (може да бъде завършен за 2 дни)
 • Обучение и изпити:
  Онлайн, по вашия график
 • Консултации:
  Неограничен, онлайн
 • Повторни изпити:
  Неограничен, безплатно
 • Достъп:
  Незабавно с всички необходими софтуерни изпитания
 • Без субсидия на EITCI, без ограничение за приключване
 • Еднократна такса за избрани сертификати за EITC
 • 30 дни пълна гаранция за връщане на парите

EITC/BI/MSO13
ОФИСНИ СОФТУЕРНИ ФОНДАМЕНТАЛИ (MICROSOFT OFFICE 2013)

ЕВРОПЕЙСКА ИТ СЕРТИФИКАЦИЯ НАПЪЛНО ОНЛАЙН

ВКЛЮЧЕНО В АКАДЕМИЯТА ЗА ПРАВИТЕЛСТВО EITCA/EG

EITC/BI/OO
ОФИСНИ СОФТУЕРНИ ФОНДАМЕНТАЛИ (ОТВОРЕН ОФИС)

ЕВРОПЕЙСКА ИТ СЕРТИФИКАЦИЯ НАПЪЛНО ОНЛАЙН

ВКЛЮЧЕНО В АКАДЕМИЯТА ЗА ПРАВИТЕЛСТВО EITCA/EG

EITC/CN/CNF
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖОВИ ФОНДАМЕНТАЛИ

ЕВРОПЕЙСКА ИТ СЕРТИФИКАЦИЯ НАПЪЛНО ОНЛАЙН

ВКЛЮЧЕНО В АКАДЕМИЯТА ЗА ПРАВИТЕЛСТВО EITCA/EG

EITC/EG/IEEGP
ВЪВЕДЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЗА ПРАВИТЕЛСТВО

ЕВРОПЕЙСКА ИТ СЕРТИФИКАЦИЯ НАПЪЛНО ОНЛАЙН

ВКЛЮЧЕНО В АКАДЕМИЯТА ЗА ПРАВИТЕЛСТВО EITCA/EG

EITC/IS/Fais
ФОРМАЛНИ АСПЕКТИ ЗА СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

ЕВРОПЕЙСКА ИТ СЕРТИФИКАЦИЯ НАПЪЛНО ОНЛАЙН

ВКЛЮЧЕНО В АКАДЕМИЯТА ЗА ПРАВИТЕЛСТВО EITCA/EG

EITC/IS/IMCM
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ МОДЕРНИ МЕТОДИ НА КРИПТОГРАФИЯ

ЕВРОПЕЙСКА ИТ СЕРТИФИКАЦИЯ НАПЪЛНО ОНЛАЙН

ВКЛЮЧЕНО В АКАДЕМИЯТА ЗА ПРАВИТЕЛСТВО EITCA/EG

EITC/IS/ПАЙС
ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ ЗА СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

ЕВРОПЕЙСКА ИТ СЕРТИФИКАЦИЯ НАПЪЛНО ОНЛАЙН

ВКЛЮЧЕНО В АКАДЕМИЯТА ЗА СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ИНФОРМАЦИЯ EITCA/EG

НАЗАД
NEXT

СТАНОВИЩИ НА УЧАСТНИЦИТЕ НА Академията EITCA

„Жизненоважно е обучението да позволява получаването на международен сертификат, въпреки че обучението и изпитите са отдалечени ... Мисля, че подобни курсове трябва да бъдат по-популярни.“

MARIE

ТУЛУЗ, ФРАНЦИЯ
"Много описания. Образование на високо ниво. Възможност за консултация с преподаватели. Яснота на съдържанието."

CARL

ГОТЕНБУРГ, ШВЕЦИЯ

МИЧ

Ню Йорк, САЩ
"Много ми хареса програмата за обучение, тя ми даде нова гледна точка на компютърната графика."
КЛИЕНТИ

Европейската академия за ИТ сертифициране е цялостна експертиза рамка за доказване на способности в професионални предизвикателства и напредване на цифровите кариери.

С Академията на EITCA ще получите достъп до няколко европейски програми за сертифициране на ИТ, групирани заедно, за да осигурите възможност за набори от умения за вашия опит.

СТАТИСТИЧЕСКИ ПРОГРАМИ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА EITCA и EITC

1000 +

ЧАСОВЕ НА ПРОГРАМА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА КУРИКУЛУМИТЕ

70 +

НАЛИЧНИ СЕРТИФИКАЦИИ НА EITC И EITCA

1 000 000+

ИНДИВИДУАЛИ НА 40+ СТРАНИ, ПОСОЧЕНИ СТАНДАРТА

50 000 000+

ЛИЧНИ ЧАСОВЕ НА РАЗВИТИЕ НА ОНЛАЙН ИТ УМЕНТИ

20 000 +

СЛЕДВАЙТЕ И ПРЕПОРЪКИ ОТ ЕС И В ЧРЕЗ

ИЗПРАТЕТЕ EITCI КОД ЗА СУБСИДИЯ НА ИМЕЙЛА СИ

Кодът за субсидия на EITCI DSJC освобождава 80% от таксите за сертификати на EITCA Academy в рамките на ограничен брой места. Кодът за субсидия е приложен към вашата сесия автоматично и можете да продължите с избраната от вас поръчка за сертифициране на EITCA Academy. Ако обаче предпочитате да не изгубите кода и да го запазите за по-късна употреба (преди крайния срок), можете да го изпратите на своя имейл адрес. Моля, обърнете внимание, че субсидията EITCI DSJC е валидна само в рамките на периода на допустимост, т.е. до края на 29/5/2023. Субсидираните от EITCI DSJC места за програмите за сертифициране на EITCA Academy се прилагат за всички участници по целия свят. Научете повече за EITCI DSJC Залог.

  TOP
  Чат с поддръжка
  Чат с поддръжка
  Въпроси, съмнения, проблеми? Ние сме тук, за да ви помогнем!
  Свързва се ...
  Имате ли някакви въпроси?
  Имате ли някакви въпроси?
  :
  :
  :
  Имате ли някакви въпроси?
  :
  :
  Сесията за чат приключи. Благодаря ти!
  Моля, оценете подкрепата, която сте получили.
  добър Лошо