×
1 Изберете EITC/EITCA сертификат
2 Достъп до електронно обучение и електронно тестване
3 Вземете ИТ сертификати на ЕС след дни!

Потвърдете своите ИТ компетенции в рамките на Европейската ИТ сертификация (EITC/EITCA) от всяка точка на света напълно онлайн!

Академия EITCA

Стандарт за удостоверяване на цифрови умения от Европейския институт за сертифициране на ИТ с цел да подпомогне развитието на цифровото общество

ЗАБРАВЕНИ ДЕТАЙЛИ?

СЪЗДАЙ ПРОФИЛ

Знаете ли, че сигурността е тази -силната клон на ИТ?И ще остане такава. Получете сертификат на ЕС в областта на ИТ сигурността онлайн.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ 80% EITCA АКАДЕМИЯ DSJC СУБСИДИЯТА ДО 18/1/2022 СУБСИДИЯТА СИ СЕ ПРИЛАГА СЕГА - МОЖЕТЕ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ

Субсидията се отказва от 80% такси от сертификатите на EITCA преди това 18/1/2022. Вашата субсидия вече е активирана. Можете също да изпратите кода на имейла си, за да го използвате по -късно преди крайния срок.

EITCA/Е ИНФОРМАЦИОННА АКАДЕМИЯ ЗА СИГУРНОСТ

Европейска академия за сертифициране на информационни технологии

Официален сертификат на ЕС EITCA за експертите по информационна сигурност.

Напълно онлайн и международно достъпна Европейска академия за сертифициране на информационна сигурност от Брюксел ЕС, управлявана от Европейския институт за сертифициране на информационни технологии.

Основната мисия на EITCA Academy е да осигури в световен мащаб базиран на ЕС, международно признат, официален стандарт за сертифициране на компетентности, до който всички заинтересовани страни могат да имат достъп в подкрепа на развитието на информационното общество с по-нататъшен растеж на ЕС и глобалната икономика.

Стандартът се основава на съвместно сертифициране на EITCA/IS Academy и съответна група сертификати на EITC. Общата такса за сертификацията EITCA/IS е 1100 евро, но поради субсидията по EITCI таксата може да бъде намалена с 80% (от 1100 евро на 220 евро) за всички заинтересовани участници (независимо от техния статус, място на пребиваване и националност) подкрепа на приобщаващото цифрово общество.

Сертифицирането на академията EITCA включва отворен достъп до учебни материали и платформа за електронно обучение.

Как работив 3 прости стъпки

(след като изберете своя EITCA Academy или избрана гама от сертификати EITC от пълния каталог на EITCA/EITC)

Учете и практикувайте

Следвайте он-лайн учебната програма при подготовката за изпитите. Няма учебни часове, учиш и практикуваш, когато можеш.

Получете сертификат EITCA

След подготовката си полагате изцяло онлайн изпити по EITC. След преминаване на всички получавате сертификат EITCA Academy.

Стартирайте кариерата си

Издаденият от ЕС сертификат EITCA Academy с подробни добавки е официално удостоверение за вашите компетенции.

Учете и практикувайте онлайн

Следвайте онлайн материали с отворен достъп, подготвящи се за изпитите. Няма учебни часове, учиш, когато можеш.

 • Академия EITCA групира програми на EITC
 • Всяка програма на EITC е голяма за 15 часа
 • Всяка програма на EITC определя обхвата на съответния онлайн изпит
 • Използвате платформа за електронно обучение EITCA Academy с 24/7 достъп до отворени материали и дидактика
 • Вие също така получавате достъп до необходимия софтуер

Получете сертификат EITCA

След подготовката си полагате изцяло онлайн изпити по EITC. След преминаване на всички получавате сертификат EITCA Academy.

 • Получавате личния си сертификат EITCA/IS Computer Graphics Academy
 • Подробно допълнение към EITCA/IS
 • Допълнително 12 съответни сертификата за EITC
 • Всички документи, издадени и потвърдени в Брюксел, изпратени до вас в международен план
 • Всички документи също се издават в постоянен електронен вид с електронна проверка

Стартирайте кариерата си

Сертификатът EITCA Academy с добавка и всички заместващи сертификати EITC добре свидетелстват за вашите умения.

 • Включете го и представете в CV-то си
 • Представете го на вашия изпълнител или работодател
 • Докажете професионалния си напредък
 • Покажете своята активност в международното образование и саморазвитие
 • Намерете желаната работа, получете повишение или намерете нови договори
 • Присъединете се към общността на EITCI

EITCA/Е ИНФОРМАЦИОННА АКАДЕМИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Съвременна криптография - сигурност на мрежите

 • Интерактивна дистанционна лекция, упражнения и лаборатории за информационна сигурност изцяло с предоставен необходим безплатен пробен софтуер
 • Обширна програма, включваща 12 курса по EITC (180 часа) с достъп до софтуер и консултации с дидактически персонал, които ще бъдат завършени за един месец
 • Процедури за проверка и сертифициране, изцяло отдалечени чрез Интернет, със сертификати за сигурност на EITCA на ЕС, издадени в Брюксел на хартиен и електронен носител
 • Приспособимо ниво на трудност, подходящо за напреднали и начинаещи графични дизайнери с малко досегашни умения в областта на информационната сигурност

etcâ-е-1024x721Сертификацията за сигурност на информационните технологии на Европейската академия за сертифициране на ИТ (EITCA/IS) удостоверява хората като експерти по най-съвременна киберсигурност, с професионални компетенции в изчислителна сложност, класическа криптография (включително както симетрична криптография с частен ключ, така и публична криптография ключова асиметрична криптография), квантова криптография (с акцент върху QKD, квантово разпределение на ключове), въвеждане на квантова информация и квантови изчисления (включително понятието за квантови вериги, квантови порти и квантова алгоритмика с акцент върху практически алгоритми за логаритмично намиране или дискретни алгоритми за намиране на алгорита като S ), сигурна компютърна мрежа (включително теоретичен модел OSI), сигурност на компютърните системи (покриваща основи и разширени практически теми, включително защита на мобилни устройства), администриране на мрежови сървъри (включително Microsoft Windows и Linux), сигурност на уеб приложения и тестване за проникване на уеб приложения (включително няколко практики всички техники за пентест).

Сертификатът на Академията за информационна сигурност на EITCA/IS е официално базиран в ЕС, международно признат атестат за компетентност, систематизиращ теоретични знания и практически умения в областта на информационната сигурност. Това е изпълнение на Програмата на Европейската комисия в областта на цифровите технологии за Европа по стратегията „Европа 2020“ в разпространението и сертифицирането на цифрови компетенции.

Поради своята сложност по отношение на социални, икономически и политически последици (включително тези за националната сигурност), както и сложността по отношение на използваните технологии, киберсигурността е една от най-критичните проблеми в съвременния свят. Това е и една от най-престижните ИТ специализации, характеризираща се с непрекъснато нарастващо търсене на висококвалифицирани специалисти с правилно развити и атестирани умения, които могат да доставят много удовлетворение, да отварят бързо кариерно развитие, да позволяват участие във важни проекти (включително стратегически проекти за национална сигурност) и дават възможност за по-нататъшни тесни специализации в различни области на тази област. Работата на експерт по киберсигурност (или служител по киберсигурност в частна или публична организация) е трудна, но също така възнаграждаваща и много отговорна. Експертът както в теоретичните основи, така и в практическите аспекти на съвременната киберсигурност гарантира не само много интересна и авангардна футуристична работа, свързана с информационните технологии, но и значително по-високи заплати и бързо кариерно развитие поради значителни недостатъци на сертифицирани специалисти по киберсигурност и широко разпространени пропуски в компетенциите, свързани с както теоретични знания, така и практически умения по сигурността на информационните технологии. Парадигмите за ИТ сигурност се развиха бързо през последните години. Това не е изненадващо, тъй като защитата на информационните технологии е тясно свързана с архитектурите на системите, които съхраняват и обработват информация. Разпространението на интернет услуги, особено в електронната търговия, вече доведе до доминиращ дял от икономиката във виртуални данни. Не е тайна, че в момента повечето от икономическите транзакции в световен мащаб преминават през електронни канали, които разбира се изискват подходящи нива на сигурност.

Програмният обхват на Академията за информационна сигурност на EITCA/IS се фокусира върху знания за осигуряване на правилно функциониране на информационните системи по отношение на поверителността, надеждността и целостта на обработваните данни. В момента това е една от най-чувствителните области на информационните технологии. Развитието на информационното общество и икономиката, базирана на знанието, включва не само вездесъща виртуализация на икономическите и социални процеси, но и нарастващо ниво на ИТ заплахи и уязвимости на информацията, изложена на потенциални атаки и манипулации. Специализираните знания и умения в областта на информационната сигурност, официално потвърдени с международен сертификат EITCA/IS за информационна сигурност, представляват важен компонент от професионалните компетенции не само в професиите, пряко свързани с информационната сигурност, но и в много други професии с общо свързани отговорности за експлоатация и използване на информационни системи и компютърни мрежи (включително особено силно компютъризиран финансов сектор или сектор на големи компании и корпорации, както и в организации, обработващи чувствителна гражданска информация като публични институции за администрация, здравеопазване и др.). Програмата EITCA/IS е предназначена за служители от всеки икономически сектор, чиято работа е свързана с обработка на данни в информационни системи, както и за ИТ специалисти и всички други лица, които се интересуват от развиващ се проблем на информационната сигурност, които желаят да придобият или разширят своите умения в тази област. Официалното потвърждение на тези умения с официалния сертификат на ЕС EITCA/IS допълнително повишава тяхната стойност.

Сертификацията на EITCA/IS Academy обхваща атестиране на професионални компетенции в областта на теорията на изчислителната сложност, класическата криптография, усъвършенстваната класическа криптография, квантовата информация, квантовата криптография, защитените компютърни мрежи, основите на сигурността на компютърните системи, сигурността на усъвършенстваните компютърни системи, администрирането на Windows сървъри, Linux системна администрация, сигурност на уеб приложенията и тест за проникване на уеб приложения. Получаването на сертификат EITCA/IS за информационни технологии удостоверява придобиването на знания и полагането на финални изпити по всички 12 единни програми за европейско ИТ сертифициране (EITC), съставляващи пълната учебна програма на EITCA/IS Academy (достъпни също отделно като единни EITC сертификати). Повече подробности можете да намерите на Страница „Как работи“.

Програмата на Академията за информационна сигурност на EITCA/IS включва 12 единични сертификата за EITC (Европейски курсове за сертифициране на информационни технологии) с общо 180 часа дидактическо съдържание (15 часа за всеки сертификат за EITC).
Списъкът на сертификатите на EITC, включени в пълната програма на EITCA/IS на Академията за информационна сигурност, в съответствие със спецификациите на Европейския институт за сертифициране на информационни технологии EITCI, е представен по-долу. Можете да кликнете върху съответното сертифициране на EITC, за да се покаже подробната програма.

Отделните EITC програми могат също да бъдат поръчани отделно, без записване в пълна EITCA/IS академия.

EITCA/IS Information Security Academy е програма за усъвършенствано обучение и сертифициране с обширно дидактическо съдържание, еквивалентно на международни следдипломни проучвания, съчетани с обучение на отраслово ниво, и надминаващи стандартните предложения за графично обучение в различни области на компютърната графика, предлагани на пазара. Съдържанието на програмата за сертифициране на EITCA Academy е определено и стандартизирано от Европейския институт за сертифициране на информационни технологии EITCI в Брюксел. Тази програма се актуализира последователно поради напредъка на ИТ в съответствие с насоките на EITCI Institute и подлежи на периодична акредитация.

Персонализираните европейски ИТ сертификати, които участникът получава след завършване на EITCA/IS Academy, се състоят от сертификат от EITCA/IS Information Technologies Security Academy и 12 последователни EITC сертификата. Образците на всички тези сертификати са представени по-долу:


eitca-е-серт-800 EITC-IS-CCTF-AAL08101234-Доп EITC-IS-CCF-AAL08101234-Доп EITC-IS-ACC-AAL08101234-Доп EITC-QI-QIF-AAL08101234-Доп EITC-IS-QCF-AAL08101234-Доп EITC-IS-CNF-AAL08101234-Доп EITC-IS-CSSF-AAL08101234-Доп EITC-IS-ACSS-AAL08101234-Доп EITC-IS-WSA-AAL08101234-Доп EITC-IS-LSA-AAL08101234-Доп EITC-IS-WASF-AAL08101234-Доп EITC-IS-WAPT-AAL08101234-Доп

Сертификатите EITCA и EITC съдържат името на участника, името на програмата за сертифициране, датата на издаване и уникалния идентификационен номер на сертификата. Сертификатите на EITC допълнително представят подробно описание на учебната програма, заедно с резултат от процент на изпита и QR кода за автоматичното онлайн валидиране на сертификата. Системата за сканиране на QR код позволява лесно машинно разпознаване и автоматизиране на валидиране на сертификат, но е възможно ръчно валидиране на автентичността и проверка на детайлите на сертификата чрез предоставяне на ID на сертификата и фамилното име на притежателя в услугата за валидиране на EITCI. В услугата за валидиране на EITCI всички лични сертификати се съхраняват дигитално и в случай на загуба на сертификационни данни могат да бъдат поискани допълнителни преиздавания безплатно от там. Има и възможност за изтегляне на сертификати EITC/EITCA в PDF формат заедно с допълнителните документи (сертификатът EITCA допълнително се придружава от допълнението за сертифициране, в което се описва пълното програмно съдържание на EITCA Academy, представяйки всички тези данни в съвместна форма заедно с количествено определените процентни резултати от изпитите). Всички сертификати са акредитирани от сертифициращия орган на програмата, Европейския институт за сертифициране на информационните технологии EITCI.

Както учебният процес, така и процедурите за изпит в рамките на EITCA Academy се извършват дистанционно в рамките на платформата за електронно обучение. Дидактическият процес, осъществен чрез Интернет с използване на всяко клиентско устройство, е напълно гъвкав по отношение на времето и мястото, като елиминира изискването за физическо присъствие на участниците и премахва бариерите за достъпност (като географски или часови бариери).

След като се регистрират за избрана програма на EITCA/EITC, участниците получават достъп до персонализирана среда за електронно обучение, включваща асинхронна методология на обучение, без никакви изисквания за време.

EITC/EITCA Дидактика за електронно обучение подчертава:

 • Дидактическият процес може да започне всеки момент (набирането е отворено през цялата година) и може да се извърши по всяко време (напр. Вечер или през почивните дни) и от всяко място, с използването на всяко клиентско устройство с достъп до Интернет.
 • Актуалните и функционални дидактически ресурси са постоянно достъпни за участника 24/7 в рамките на платформата за електронно обучение.
 • Широкият обхват на дидактическото съдържание позволява да се адаптира учебния процес към нуждите както на начинаещи, така и на напреднали участници.
 • Цялото дидактическо съдържание е достъпно като електронни ресурси в платформата за електронно обучение (електронни лекции, електронни упражнения и електронни лаборатории).
 • Всяка програма на EITC може да бъде завършена дори само за 2 дни, докато програмата EITCA Academy може да бъде завършена за период, съответстващ на броя на програмите на EITC, които съдържа, например в случай на EITCA/CG Academy, това ще бъде 18 дни (обикновен стандартен период на завършването е един месец).
 • Въпреки това няма времеви изисквания за завършване на програмите на EITC/EITCA и времето за завършване изцяло зависи от предпочитанията на участника спрямо интензивността на обучението.

Интерактивният дидактически процес EITC/EITCA на платформата за електронно обучение включва неограничен брой експертни консултации. Онлайн консултациите могат да бъдат инициирани по всяко време от участника, който се нуждае от помощ.

В зависимост от нуждите на участника консултацията може да бъде ограничена до отговор на конкретни въпроси или решаване на проблеми, свързани с дидактическата програма. Може да се разшири и до уроци и съвети, до индивидуален дидактически подход, основан на напредъка на участника. Консултациите се основават на системата за комуникация на платформата за електронно обучение, както и на индивидуален контакт по електронната поща и при необходимост чат в реално време с експерти.

Платформата за електронно обучение обработва статистически данни за всички учебни дейности на участника по време на изпълнението на дидактическата програма и по този начин дава възможност на консултантските експерти да индивидуализират своя подход при правилното подпомагане на обучителните потребности на участника. Подробните отчети за дейностите се подготвят автоматично от платформата и се представят на консултантските експерти, за да могат да знаят кои части от програмата са били най-проблемни и изискват фокус. Моделът на индивидуално преподаване и коучинг в зависимост от нуждите от обучение на участниците се основава на подобни подходи във водещите университети и се характеризира с повишаване на ефективността на обучението, допълнително мотивиращо участниците към по-големи усилия в обучението, когато решат да започнат консултантска помощ.

cs

Онлайн дидактиката винаги се програмира в курсове по EITC, които завършват с напълно отдалечен изпит по EITC, провеждан чрез Интернет, без да е необходимо физическо присъствие в изпитния център. Изпитът има форма на затворен тест, включващ 15 произволни тестови въпроса с многократен избор на даденото съдържание на курса на EITC. Този дистанционен тест се поема от участника в платформата за електронно обучение (където участникът се представя с интерактивен тест, който реализира произволен избор на тестови въпроси, възможност за връщане към отговори или без отговор и ограничение във времето, което е 45 минути). Резултатът за преминаване на изпит по EITC е 60% положителни отговори, но неуспехът в постигането на този лимит дава възможност на участника да се явява отново на изпита без допълнителни такси (има 2 безплатни опита за повторно въвеждане, след което по-нататъшното изпитване изисква допълнителна такса за плащане в размер на 20 евро) , Участникът може да вземе отново издържан тест, за да подобри резултата за по-добро представяне на сертификата.

Извършването на всички изпити по EITC, които представляват сертифициране по EITCA, води до издаване на участника на съответното сертифициране на EITCA Academy, заедно с всички включени сертификати EITC. Няма допълнителни изпити по EITCA Academy (изпитите се назначават само на курсове по EITC, като всеки от тях дава резултати с издаване на сертификат EITC, докато сертификатът за EITCA Academy се издава само след преминаване на съответна група изпити за EITC). Резултатите, представени при сертифицирането на EITCA Academy, са оценките на всички EITC сертификати, съдържащи определена EITCA Academy. Всички процедури се изпълняват изцяло дистанционно в Брюксел и сертификатът се изпраща на участника, докато цифровото сертифициране се съхранява постоянно в услугата за валидиране на EITCI.

Процесът на сертифициране заедно с всички изпити се провежда изцяло дистанционно онлайн в модерна платформа за електронно обучение в асинхронен режим. Благодарение на гъвкаво организирания дидактически процес на електронно обучение, заедно с всички изпити, извършвани дистанционно и асинхронно по Интернет (позволяваща най-голяма гъвкавост във времето, когато участникът сам организира своята учебна дейност, за негово удобство), физическото присъствие на участника не е необходимо , следователно много бариери са премахнати.

Сертификатите EITCA Academy и EITC са напълно съвместими с Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (накратко ECTS). Ако следвате в европейския университет (не задължително в ЕС, но в страната, участваща в стандарта ECTS), можете да отчетете завършването на EITCA Academy или EITC за текущата си програма за следдипломно или следдипломно обучение в рамките на национална система за висше образование. Това е възможно, тъй като сертификатите на EITCA Academy и EITC са съвместими със стандарт ECTS и са присвоили ECTS точки според стандартната спецификация. Въпреки това все още е решение от страна на университетската администрация да приеме или отхвърли счетоводното отчитане на завършването на определен курс за сертифициране на EITC във вашата програма за академични изследвания (такова запитване трябва да бъде направено до деканата заедно със съответните сертификати на EITC/EITCA и техните добавки). Сертификатите EITC и EITCA се предоставят с подробните програмни допълнения (в съответствие с референтния стандарт на Приложението към дипломата на ЕС), които ще позволят правилно разглеждане на еквивалентност по съдържание със съответния университетски курс или съответния размер на квалификации и компетенции дори от университетите в страни, които не участват в системата на ECTS. Ако следвате в университета, който вече е приел EITC/EITCA ECTS кредити, този процес трябва да бъде автоматичен за вас. Също така е важно да вземете предвид добавената стойност за вашето академично поведение в Брюксел, завършена програма за напреднало обучение, която, когато бъде представена в университета, увеличава шансовете ви за следдипломна академична кариера, ако ще се интересувате от нея (напр. Докторантура).

EITCA академиите се състоят от групи индивидуални курсове за сертифициране на EITC и на всеки от тях се назначава конкретният брой ECTS кредити (обикновено от 3 до 5 ECTS кредита за всеки курс на EITC), присъдени на притежателя на сертификат заедно със сертифицирането след Преглед. Скалата за оценяване въз основа на EITC/EITCA също е напълно съвместима със скалата за оценяване ECTS, като по този начин подкрепя приемането на външни резултати от обучението. Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) служи като базиран на ЕС стандарт за сравняване на постиженията на академичното обучение и постиженията на студенти от висше образование в Европейския съюз и други европейски държави, желаещи да участват в стандарта ECTS. За успешно завършени курсове се присъждат съответни брой ECTS кредити. ECTS кредитите служат като ориентир за сравняване на сложността на курсовете в различни висши учебни заведения и чрез споразумения между тези институции за признаване на завършените курсове в различни институции въз основа на ECTS кредити подпомагат международния обмен на студенти от ЕС и обучение в чужбина. Трябва да се отбележи, че много страни имат сходни стандарти, които лесно могат да отчитат и ECTS кредити. Получаването на ECTS кредити в програма EITC/EITCA със сигурност ще допринесе положително за вашето академично поведение във всеки университет.

След субсидията на EITCI, подкрепяща инициативата на Европейската комисия за коалиция за цифрови умения и работни места, сертификацията на EITCA/AI за изкуствен интелект, удостоверяваща професионални ИТ компетенции, е достъпна в международен план в рамките на 80% такса, субсидирана от EITCI, както за граждани на ЕС, така и извън ЕС (независимо от националността и държавата на пребиваване), което позволява да се получи професионално удостоверение за експертен опит в областта на изкуствения интелект, издадено в Брюксел, в рамките на малка част от разходите, свързани с участието в стационарен курс в ЕС.

Разработване и официално потвърждаване на професионални умения и опит в областта на изкуствения интелект онлайн в Брюксел.

Ако вие или вашата организация се интересувате от програмата, субсидията на EITCI ще позволи 80% намаление на таксата на Европейската академия за сертифициране на ИТ, насърчаваща разпространението на стандарта.

eu

Всички по-долу програми за сертифициране на EITC са включени в Академията за информационна сигурност на EITCA/IS

Имайте предвид, че можете да закупите всяко EITC сертификат поотделно, но в EITCA/IS Academy получавате достъп до всичко по-горе

Участието в Академията за информационна сигурност на EITCA/IS с 80% EITCI коалиционна субсидия за умения и работни места намалява вашата такса до само 220 евро вместо 1100 евро редовна такса. Когато се запишете в EITCA/IS Academy без EITCI DSJC субсидия, това все още ви спестява 220 евро от 1320 евро стойността на неговите 12 заместващи програми EITC за европейско ИТ сертифициране.

Европейските насоки

Напълно онлайн изпълнение на цифровия дневен ред на Европейската комисия за Европа в областта на компетенциите за сигурност на информацията

Електронно обучение със самостоятелно темпо

Можете да завършите цялата EITCA/IS Академия толкова бързо, колкото за един месец

Признат стандарт

Над 100 000 сертификата за ЕС EITCA, издадени по целия свят, с водещи международни корпорации, сертифициращи персонал в EITCA

Достъп до софтуера

За да се научите и да се подготвите добре за отдалечените изпити по EITCA, получавате пробен достъп до целия подходящ софтуер

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ИНФОРМАЦИЯ В БРУСЕЛИ, НАПЪЛНО ON-LINE И ВЗЕМЕТЕ СЕ СЕРТИФИЦИРАНИ ЕС

Вие имате право на 80% субсидия по EITCI, независимо колко е ограничена във времето и на брой места за EITCA/IS Academy

ТОП ПРИЧИНИ ЗА УЧАСТИЕ В EITCA/Е АКАДЕМИЯ

По-долу можете да намерите обобщение на предимствата на участието в EITCA/IS Academy, което може да разгледате. Моля, обърнете внимание, че след като решите да се регистрирате в която и да е програма за сертифициране на EITC или EITCA Academy, можете да подадете оставка в рамките на 30 дни и да получите гарантирано пълно възстановяване.

ПРИЗНАВА ИТ СЕРТИФИКАЦИЯ

Европейското ИТ сертифициране, издадено в Брюксел, е стандарт за удостоверяване на компетенции, разработен и разпространен от 2008 г.

ДО ДАТА КУРИКУЛ

Учебната програма с нива на напредък, вариращи от начинаещи до професионалисти, които могат да бъдат завършени дори за 1 месец

Гъвкаво дистанционно обучение

Напълно онлайн процедура за сертифициране с онлайн консултации и отдалечени прегледи - изучете се от всяко място по всяко време

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА КОМПЛЕКСНИТЕ УМЕНИЯ

Вашият сертификат EITCA Academy с добавката и всички съответни сертификати EITC, издадени в Брюксел, за да потвърдите вашите умения

ПРАКТИКА С СОФТУЕР

Предаване в рамките на съответния софтуер с пробен достъп като част от подготовката на практически елементи от процедурата за сертифициране

80% СУБСИДИЯ НА EITCI

Важи за всички участници, независимо от националността, местожителството и статута, като намалява таксите на EITCA Academy с 80% до 220 евро

ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧАСТИЕ, ДНЕС

Дистанционното образование и дистанционният изпит ви дават свобода за достъп до EU EITCA/EITC сертификат навсякъде и по всяко време за част от разходите, свързани с обучението в чужбина в Брюксел, ЕС. Развитието на качествени цифрови компетенции не само е от полза за вас лично, но също така е част от растежа на информационното общество в световен мащаб, като подхранва дигиталния глобален пазар и икономиката на сутрешния ден. Това не е само ваше или бъдещето на ЕС.

Институт EITCI
Академията на EITCA представлява поредица от свързани с EITC сертификационни програми, които могат да бъдат завършени отделно, съответстващи самостоятелно на стандартите за професионално обучение на ИТ индустриално ниво. И сертификатите EITCA и EITC представляват важна атестация на съответните ИТ умения и умения на притежателя, овластяване на лицата по целия свят чрез потвърждаване на техните компетенции и подпомагане на тяхната кариера. Европейският стандарт за ИТ сертифициране, разработен от Института EITCI от 2008 г., цели да повиши цифровата грамотност, да разпространи професионалните ИТ компетенции в процеса на учене през целия живот и да противодейства на цифровото изключване, като подкрепя хората, живеещи с увреждания, както и хората с нисък социално-икономически статус и висша училищна младеж. Това е в съответствие с насоките на политиката в областта на цифровите технологии за Европа, както е посочено в нейния стълб за насърчаване на цифровата грамотност, умения и включване.

Сравнение на EITCA/IS Академията за информационна сигурност и единичните сертификати на EITC

 • Единен сертификат EITC
 •  110.00
 • Един избран сертификат EITC
 • 15 часа (може да бъде завършен за 2 дни)
 • Обучение и изпити:
  Онлайн, по вашия график
 • Консултации:
  Неограничен, онлайн
 • Повторни изпити:
  Неограничен, безплатно
 • Достъп:
  Незабавно с всички необходими софтуерни изпитания
 • Без субсидия на EITCI, без ограничение за приключване
 • Еднократна такса за избрани сертификати за EITC
 • 30 дни пълна гаранция за връщане на парите

EITC/IS/ACNS
СИГУРНОСТ НА КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА

ОФИЦИАЛНА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ЕС EITC НАПЪЛНО ОНЛАЙН

ВКЛЮЧЕНО В EITCA/Е КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА АКАДЕМИЯ

EITC/IS/EEIS
СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННА ИКОНОМИКА

ОФИЦИАЛНА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ЕС EITC НАПЪЛНО ОНЛАЙН

ВКЛЮЧЕНО В EITCA/Е ИНФОРМАЦИОННА АКАДЕМИЯ ЗА СИГУРНОСТ

EITC/ИС/CF
ФОНДАМЕНТАЛИ НА КРИПТОГРАФИЯ

ОФИЦИАЛНА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ЕС EITC НАПЪЛНО ОНЛАЙН

ВКЛЮЧЕНО В EITCA/Е ИНФОРМАЦИОННА АКАДЕМИЯ ЗА СИГУРНОСТ

EITC/CG/AF
ИНТЕРАКТИВНО АНИМАЦИИ И ГРАФИКА ПРОЕКТИРАНЕ СОФТУЕР (ADOBE FLASH)

ОФИЦИАЛНА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ЕС EITC НАПЪЛНО ОНЛАЙН

ВКЛЮЧЕНО В EITCA/Е ИНФОРМАЦИОННА АКАДЕМИЯ ЗА СИГУРНОСТ

EITC/IS/Fais
ФОРМАЛНИ АСПЕКТИ ЗА СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

ОФИЦИАЛНА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ЕС EITC НАПЪЛНО ОНЛАЙН

ВКЛЮЧЕНО В EITCA/Е ИНФОРМАЦИОННА АКАДЕМИЯ ЗА СИГУРНОСТ

EITC/ИС/OS
СИГУРНОСТ НА ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

ОФИЦИАЛНА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ЕС EITC НАПЪЛНО ОНЛАЙН

ВКЛЮЧЕНО В EITCA/Е ИНФОРМАЦИОННА АКАДЕМИЯ ЗА СИГУРНОСТ

EITC/IS/QCF
КОЛИЧЕСТВЕНИ ФОНДАМЕНТАЛИ НА КВАНТУМНАТА КРИПТОГРАФИЯ

ОФИЦИАЛНА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ЕС EITC НАПЪЛНО ОНЛАЙН

ВКЛЮЧЕНО В EITCA/Е ИНФОРМАЦИОННА АКАДЕМИЯ ЗА СИГУРНОСТ

EITC/IS/SMMOS
УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА В ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ НА МИКРОСОФТ

ОФИЦИАЛНА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ЕС EITC НАПЪЛНО ОНЛАЙН

ВКЛЮЧЕНО В EITCA/Е ИНФОРМАЦИОННА АКАДЕМИЯ ЗА СИГУРНОСТ

EITC/QI/QIF
КОНТУРНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОЛИЧЕСТВЕНИ ФОНДАМЕНТАЛИ

ОФИЦИАЛНА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ЕС EITC НАПЪЛНО ОНЛАЙН

ВКЛЮЧЕНО В EITCA/Е ИНФОРМАЦИОННА АКАДЕМИЯ ЗА СИГУРНОСТ

EITC/FC/CCT
КОМПЮТЪРНА ТЕОРИЯ ЗА СЪСТАВНОСТ

ОФИЦИАЛНА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ЕС EITC НАПЪЛНО ОНЛАЙН

ВКЛЮЧЕНО В EITCA/Е ИНФОРМАЦИОННА АКАДЕМИЯ ЗА СИГУРНОСТ

EITC/CN/SCN1
КОМПЮТЪРНА МРЕЖА 1

ОФИЦИАЛНА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ЕС EITC НАПЪЛНО ОНЛАЙН

ВКЛЮЧЕНО В EITCA/Е ИНФОРМАЦИОННА АКАДЕМИЯ ЗА СИГУРНОСТ

EITC/CN/SCN2
КОМПЮТЪРНА МРЕЖА 2

ОФИЦИАЛНА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ЕС EITC НАПЪЛНО ОНЛАЙН

ВКЛЮЧЕНО В EITCA/Е ИНФОРМАЦИОННА АКАДЕМИЯ ЗА СИГУРНОСТ

НАЗАД
NEXT

СТАНОВИЩИ НА УЧАСТНИЦИТЕ НА Академията EITCA

„Жизненоважно е обучението да позволява получаването на международен сертификат, въпреки че обучението и изпитите са отдалечени ... Мисля, че подобни курсове трябва да бъдат по-популярни.“

MARIE

ТУЛУЗ, ФРАНЦИЯ
"Много описания. Образование на високо ниво. Възможност за консултация с преподаватели. Яснота на съдържанието."

CARL

ГОТЕНБУРГ, ШВЕЦИЯ

МИЧ

Ню Йорк, САЩ
"Много ми хареса програмата за обучение, тя ми даде нова гледна точка на компютърната графика."
КЛИЕНТИ

Европейската академия за ИТ сертифициране е изчерпателна експертиза рамка за доказване на способности в професионални предизвикателства и напредване на цифровите кариери.

С Академията на EITCA ще получите достъп до няколко европейски програми за сертифициране на ИТ, групирани заедно, за да осигурите възможност за набори от умения за вашия опит.

СТАТИСТИЧЕСКИ ПРОГРАМИ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА EITCA и EITC

1000 +

ЧАСОВЕ НА ПРОГРАМА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА КУРИКУЛУМИТЕ

70 +

НАЛИЧНИ СЕРТИФИКАЦИИ НА EITC И EITCA

1 000 000+

ИНДИВИДУАЛИ НА 40+ СТРАНИ, ПОСОЧЕНИ СТАНДАРТА

50 000 000+

ЛИЧНИ ЧАСОВЕ НА РАЗВИТИЕ НА ОНЛАЙН ИТ УМЕНТИ

20 000 +

СЛЕДВАЙТЕ И ПРЕПОРЪКИ ОТ ЕС И В ЧРЕЗ

ИЗПРАТЕТЕ EITCI КОД ЗА СУБСИДИЯ НА ИМЕЙЛА СИ

Кодът за субсидиране на EITCI DSJC се отказва от 80% от таксите за сертификатите на EITCA Academy в рамките на ограничен брой места. Кодът на субсидията е приложен автоматично към вашата сесия и можете да продължите с избраната от вас поръчка за сертифициране на EITCA Academy. Ако обаче предпочитате да не загубите кода и да го запазите за по-късна употреба (преди крайния срок), можете да го изпратите на вашия имейл адрес. Моля, обърнете внимание, че субсидията на EITCI DSJC е валидна само в рамките на допустимия период, т.е. до края на 18/1/2022. Субсидираните от EITCI DSJC места за програмите за сертифициране на EITCA Academy важат за всички участници по целия свят. Научете повече за EITCI DSJC Залог.

  TOP
  Чат с поддръжка
  Чат с поддръжка
  Въпроси, съмнения, проблеми? Ние сме тук, за да ви помогнем!
  Свързва се ...
  Имате ли въпрос? Попитай ни!
  Имате ли въпрос? Попитай ни!
  :
  :
  :
  Имате ли въпрос? Попитай ни!
  :
  :
  Сесията за чат приключи. Благодаря ти!
  Моля, оценете подкрепата, която сте получили.
  добър Лошо